Projekt UE

fundusze

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych poprzez budowę zakładu w miejscowości Czyżew-Sutki”

Umowa nr: UDA-RPPD.01.03.00-20-0225/17-00 z dnia 18.06.2018

Celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie do produkcji nowego, ekoinnowacyjnego produktu – higienicznie czystego płatka PET, w oparciu o usługę recyklingu tworzyw sztucznych, przy wykorzystaniu badań B+R. W ramach inwestycji zbudowany zostanie nowy obiekt – zakład przetwórstwa butelek PET na płatki PET- wraz z ciągami komunikacyjnymi, odpowiednimi przyłączami oraz zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia (linia do mycia PET, suszarnia mikrofalowa).

Przedsięwzięcie o wartości brutto 6 640 536,65 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 349 999,99 PLN.