O firmie

Firma Usługi Transportowe Dariusz Godlewski funkcjonuje od 07.02.1992 roku. Pan Dariusz Godlewski od początku swojej ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej związany z szeroko rozumianym transportem- założył firmę Usługi Transportowe Dariusz Godlewski. Realizując przewozy na zlecenie takich klientów jak: FarmFood, PMB Białystok, SOKOŁÓW S.A.,MLEKPOL, MLEKOVITA, POLMLEK, FIXEMER, Norbert Dentressangle, XPO Transport Solutions Nord FRANCE, ADAR

Firma poza prowadzoną działalnością jaką jest transport rozpoczęła działalność w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Pomysłodawcą, a jednocześnie inicjatorem prac B+R nad nowym produktem – higienicznie czystym płatkiem PET jest właściciel przedsiębiorstwa Dariusz Godlewski. Liczne analizy i przemyślenia oraz wiedza teoretyczna nabyta na szkoleniach, spotkaniach, seminariach dotycząca technologii recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych skłoniła do rozpoczęcia prac nad tym produktem i zlecenia ich wyspecjalizowanej jednostce naukowej. Badania dotyczące analizy możliwości higienizacji płatka PET innowacyjną metodą, która nie jest stosowana przez firmy konkurencyjne. W wyniku badań wskazano innowacyjną metodę higienizacji płatka PET powstałego z odpadów, który może być wtórnie wykorzystane.